Со цел приоритизирање на ракот во Р. Македонија, креирање на нови здравствени... 

Промоција на Алијансата на Пациентски Организации (АПО) која ги обединува Здруженијата... 

На 01 Октомври 2015 година по осми пат се одржа 8-мата Национална Конференција за...