Промоција на Алијансата

Промоција на Алијансата на Пациентски Организации (АПО) која ги обединува Здруженијата „Борка„ „Пеперутка„ „Животна искра„ „Живот со предизвици„ „Хепар Центар„ 4 февруари 2016 година, настан „Одбележување на Светски ден на ракот“.

Повик до сите здруженија и организации кои делуваат во областа на здравство и здравствена заштита, да се приклучат кој Алијансата и да го зајакнат уште повеќе заедничкиот глас на пациентите.